Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

2607 8050
Reposted fromamatore amatore viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
5107 eb75 500
Reposted fromtfu tfu viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless

November 01 2017

defenceless
9916 5e1c 500
Reposted frommoai moai viablonde-troubelle blonde-troubelle
defenceless
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viainsomniahumanstory insomniahumanstory
defenceless

October 28 2017

defenceless

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
defenceless
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viauaremyheaven uaremyheaven
When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
Reposted fromkattrina kattrina viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless

October 09 2017

defenceless
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viablonde-troubelle blonde-troubelle
defenceless
1671 fd54 500
Reposted fromoutoflove outoflove viauaremyheaven uaremyheaven

October 08 2017

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viablonde-troubelle blonde-troubelle
defenceless
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viainsomniahumanstory insomniahumanstory
defenceless

October 03 2017

defenceless
Reposted fromtwice twice vialaaadyinblack laaadyinblack
defenceless
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl