Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

defenceless
9344 d309 500
Brzmi jak dobry plan :)
defenceless
5057 286b 500
defenceless
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
defenceless
9973 7378
Reposted fromretaliate retaliate vianotnow notnow
defenceless
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viainsomniahumanstory insomniahumanstory

April 15 2017

defenceless
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec. I kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej...
— Alicja w Krainie Serc
defenceless
2250 875c 500
Reposted fromdecepcion decepcion
defenceless
9931 b5e9
defenceless
6027 a5a1
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viarondine rondine
defenceless
defenceless
4377 0b3d
Reposted fromkrzysk krzysk vianotnow notnow
defenceless
defenceless
defenceless

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
defenceless
defenceless
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King

April 12 2017

Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.
— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
(via goodreadss)
Reposted fromLittleJack LittleJack viadeszcz deszcz
defenceless
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson vialost-in-space lost-in-space
defenceless
0365 b077 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoll oll
defenceless
2665 c8e0
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl