Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

defenceless
defenceless
1044 fdd5 500
Reposted fromyanek yanek viacarol91 carol91

September 02 2017

defenceless
defenceless
4846 6909
Magda Dunaj
defenceless
defenceless
4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianotnow notnow
defenceless
Piękno kobiety najlepiej uwypuklają jej drobne niedoskonałości, które świadczą o tym, że jest wyjątkowa, i to w nich, nie wiedząc kiedy, się zakochujesz.
— "Legenda Niemej Wyspy"

July 31 2017

defenceless
2068 8c6f
Reposted fromhermina hermina viadouxsouvenirs douxsouvenirs
defenceless
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viablonde-troubelle blonde-troubelle

July 26 2017

defenceless
defenceless

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
defenceless
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 

July 25 2017

defenceless
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
defenceless
1138 2093
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vianotnow notnow
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina vianotnow notnow
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial vianotnow notnow
defenceless
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl